top of page

Ik doe ertoe!

massa_transparent.png
Bestseller stamp png.png

Wil je meer grip hebben op je leven? Doe dan wat je hart je ingeeft. 
Vind je jezelf veranderen lastig? Loop jij vast omdat je het iedereen naar de zin probeert te maken?
Richt je dan liever op wat er voor jou echt toe doet. 
Stel je jezelf wel eens de volgende vragen?

Doe ik de dingen die ik wil?

Waarom doe ik de dingen die ik doe?

Wat moet ik doen om bij te sturen?

Hoe ga ik dat in de praktijk volhouden?

 

Nog nooit werden de thema’s persoonlijk leiderschap, persoonlijke effectiviteit en zelfredzaamheid
zo direct en helder geïntroduceerd als hoe Edwin Vreedeveld het doet in zijn boek Ik doe er toe!
Een eyeopener voor iedereen die aan het roer van zijn eigen leven wil staan.
Kies ervoor om te worden wie je bent.

Inspiratie

 Mijn inspiratie 

"Wij beschikken over zo veel meer potentieel dan wij beseffen. 

Als je naar de wereld om je heen kijkt, besef je waar wij mensen toe in staat zijn. Ons vermogen om te willen en kunnen creëren is grenzeloos. Wat ons als soort uniek maakt, is ons denken. Alles wat wij om ons heen zien is ooit ontstaan vanuit gedachten waaraan vanuit passie vervolg is gegeven door één of meerdere mensen.

Door anders na te gaan denken over ons leven en wat er allemaal op ons pad komt, zullen wij in staat zijn om veel meer te bereiken met minder moeite. Om zo ons eigen leven veel meer de vorm te kunnen geven waar we allemaal zo naar verlangen. Dat we beter voor onszelf gaan zorgen, onszelf meer gaan waarderen voor wie wij zijn als uniek mens. Alleen dan kunnen wij er ook maximaal voor anderen zijn."

oie_transparent.png
Bestellen

 Bestellen 

Misschien loop je zelf wel eens rond met de gedachte, wat je eigenlijk toevoegt aan deze wereld. Waarschijnlijk heb je dan ook gemerkt dat je niet de enige bent. 

Dat maakt dit boek niet alleen een cadeau voor jezelf. Het is ook hét boek om cadeau te doen aan je partner, je kinderen, je beste vriend of vriendin, je baas of... 

Nooit eerder werd de thema's persoonlijk leiderschap, persoonlijke effectiviteit en zelfredzaamheid zo direct en helder geïntroduceerd dan hoe Edwin Vreedeveld het doet in zijn boek Ik doe ertoe!

Het gaat niet alleen over hem. Het gaat over jou, de mensen in je omgeving, ieder van ons. 

Unknown.png

Ik doe ertoe!

  • Auteur: Edwin Vreedeveld

  • Illustraties: Roel ter Voort

  • Nederlands,

  • Paperback (€ 21,50) en/of ePub e-book (€ 19,50)

  • Eerste druk, april 2021

  • Tweede druk, september 2023

  • ISBN 9789461264428

  • 320 bladzijden

Ik doe ertoe! wordt uitgegeven door Uitgeverij Haystack, een uitgever gespecialiseerd in originele en toegankelijke, Nederlandstalige boeken voor managers, ondernemers en professionals. Een managementboek van Haystack herken je
aan een oorspronkelijke en actuele invalshoek, een toegankelijke stijl, een eigentijdse vormgeving en een menselijk gezicht.

Over Edwin

 Edwin Vreedeveld 

IMG_6534.jpg

Van jongs af ben ik bezig geweest met het op zoek zijn naar ‘iets’ wat bij mij paste. Iets wat mijn toekomst moest worden.Best lastig als je niet weet wat het is wat je precies zoekt. 

De belangrijkste

De eerste stappen maakte ik vooral tijdens mijn bijna zevenjarige verblijf in de Verenigde Staten, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Beïnvloed door de mentaliteit die heerste bij de mensen in mijn directe omgeving, ontdekte ik bij mijzelf een belangrijk energielek. Ik bleek mij voornamelijk te richten op wat ik (nog) niet kon, in plaats van wat wel. 

En later besefte ik mij vooral ook, hoe zinloos het was om na te denken over wat ik niet (meer) wilde, in plaats van de dingen waar ik zo naar verlangde. Dat ik te weinig uitging van mijn eigen unieke talenten en persoonlijke voorkeuren, omdat ik de mening van anderen zo belangrijk maakte bij het nemen van beslissingen over de voor mij belangrijkste persoon op aarde: Ikzelf!

Middelpunt

Tijdens de eerste 15 jaar van mijn carrière bij onder andere BP en Randstad, ontwikkelde ik mij via het sales- en marketingvak naar general management. Ondanks een succesvol verloop trok ik in 2001 de conclusie dat het tijd was geworden om mijn leven heel anders in te gaan richten. Ik herkende mijzelf niet meer in waar ik jarenlang met volle overgave dagelijks mee bezig was geweest. Hard werkend en snel levend met weinig zingeving, zakelijk en privé. In het wat, maar zeker ook in het hoe. Ik wilde veel meer het middelpunt van mijn 'eigenpersoonswereld' zijn in plaats van geleefd te worden door anderen en de omstandigheden. 

Levensondernemer

Ik begon een eigen bedrijf vanuit de gedachte dat de intrinsieke motivatie van medewerkers en een mensgericht management het verschil zouden gaan maken voor organisaties op zoek naar lange termijn groei of andere vormen van succes. En zo geschiedde, How Company  ontstond en heeft zich sindsdien ontwikkeld als een zeer succesvolle specialist op het vlak van mens- en organisatieontwikkeling. Daarnaast ben ik in staat geweest om mijn persoonlijke leven de vorm te geven die bij mij past. In de loop van de jaren heb ik mijzelf ontwikkeld als een zeer zelfbewuste levensondernemer.

In 2018 ben ik begonnen om mijn steeds aanwezige gedachtenstromingen te structureren en op te gaan schrijven. Dit in combinatie met mijn professionele ervaringen en persoonlijke observaties als authentiek mens leidden uiteindelijk tot mijn boek Ik doe ertoe! dat in het voorjaar 2021 werd uitgegeven. 

In essentie

 In essentie 

Zoveel vragen...

Er verandert zoveel in de wereld om ons heen wat een enorme impact heeft op hoe wij onszelf, als onderdeel daarvan, daarmee verhouden. Leven wij ons leven nog wat het beste bij ons past, of worden wij voornamelijk geleefd door omstandigheden en onze omgeving? Dit kan bij iemand veel vragen oproepen, zoals: ‘Ben ik wel in staat om daar nog adequaat op te reageren?’, ‘Wat wil ik nou precies met mijn leven?’, ‘Wie ben ik nou echt?’, ‘Waarom zit het steeds tegen?’, ‘Wat gebeurt er nu allemaal om mij heen en wat moet ik daar nou mee en heb ik hier nog zin in?’. We denken dat wij niet of onvoldoende uitgerust zijn om al die uitdagingen het hoofd te bieden, om ons leven de vorm te geven waarnaar wij zo vaak onbewust verlangen en laten het er daar dan ook vaak bij. Door steeds vaker op zoek te gaan naar korte termijn voldoening of in stilte af te wachten, blijven wij onszelf beperken. De kwantiteit van het leven wordt te vaak voor de kwaliteit van het leven geplaatst. Een grote valkuil want het brengt ons vaak juist verder van huis.

We lopen rond met vragen over levenszin in wat voor vorm dan ook, op zoek naar iets wat geluk is, waarvan we vaak niet eens weten hoe dat eruitziet. Maar hoe kunnen we ooit iets vinden of herkennen wanneer we niet eens weten hoe het eruitziet? We komen onvoldoende uit onze comfort zone om de zaken die er voor ons echt toe doen ook daadwerkelijk te kunnen gaan ontdekken. Om meer levensenergie te gaan ervaren en vooral, los van wat anderen van ons vinden, de waardering voor onszelf. 

Alleen door regelmatig kritisch naar jezelf te kijken kom je verder. We stellen onszelf te weinig constructieve vragen om verder te komen, zoals, ‘Doe ik de dingen die ik wil?’, ‘Waarom doe ik de dingen die ik doe?’, ‘Wat kan ik doen om bij te sturen en wat ga ik anders doen om dit keer wel het verschil blijvend te kunnen maken?’ 

 

Leven vanuit onze eigen authenticiteit

We lopen vaak in de valkuil door steeds maar meer ons best te gaan doen en harder te gaan werken in plaats van te kijken of het überhaupt zin heeft om de dingen te blijven doen zoals we gewend zijn of altijd doen. Dit terwijl er van alles om ons heen is veranderd en blijft veranderen. We doen vaak dingen die niet bij ons passen of zelfs loodrecht staan op zaken die voor ons juist nu zo belangrijk zijn. Maar ook, wat ooit een middel was voor ons om een voor ons hoger doel te realiseren, blijkt in de praktijk vaak een doel op zich geworden zonder dat het ons eigenlijk dient of verder helpt. We doen niet de dingen die wij bij ons diep van binnen vinden passen. Dingen die raken aan wie wij nu daadwerkelijk zijn, zodat we kunnen leven vanuit onze eigen authenticiteit. 

 

Zijn we wat we doen, of doen we wat we zijn?

Al eeuwen vragen mensen zich af wie ze nou zijn en wat ze met hun leven aan moeten. Dat kan iemand tot waanzin drijven want de wijze waarop we daarnaar op zoek gaan is niet altijd even handig. Door de manier waarop wij onze taal gebruiken met het oplossen van deze universele vraag, lopen we steeds vast. Te veel kijken wij en anderen naar onszelf vanuit het verleden, wat we gedaan hebben en hoe wijzelf en anderen ons daarin benoemen. Er ontstaat dan een vorm van labelen waardoor wij onszelf beperken om verder te kijken naar wat er allemaal nog meer in ons zit en wat we ook nog kunnen worden als we daarvoor bewust zouden gaan kiezen. Dat we in ons leven te weinig onze unieke en mooie vormen van zelfexpressie ervaren. Daardoor ervaren we meer dat we ‘zijn wat we doen’ in plaats van ‘doen wat we zijn’. 

Ervaren wie we zijn

Doen wat we zijn kunnen we leren door te ontdekken welke levenswaarden er voor ons er echt toe doen (wat je dus meer in je leven zou willen ervaren). Daarna deze te gaan prioriteren en concretiseren. Want zonder specifieke uitwerking, laat de praktijk zien, zal er weinig nieuws van de grond komen of veranderen in ons leven. Door regelmatig te gaan reflecteren of we deze in de dagelijkse praktijk ook voldoende ervaren stelt ons in staat tijdig te corrigeren. Dit proces dat regelmatig herhaald moet worden helpt ons om bewust vorm te geven aan dingen die er voor ons echt toe doen. Dat we vaker kunnen ervaren wie we (willen) zijn. 

oie_transparent-2.png
roze olifant_transparent-2.png

Onbevooroordeeld groeien vanuit het hart

De praktijk laat zien, dat wanneer je mensen expliciet vraagt wat ze meer willen in en met hun leven, dat ze dat lastiger te beantwoorden vinden dan wat ze niet willen. Vaak willen mensen juist van iets weg, vandaar dat dit vaak hun vertrekpunt is. Dit is niet altijd energie gevend, omdat ze dan vertrekken vanuit een negatieve drijfveer. Ergens naar toe willen geeft juist wel energie, groei en authenticiteit. Ik maak hier altijd onderscheid tussen het nemen van een besluit en het maken van een keuze. Het eerste is vaak beredeneerd vanuit angst, de tweede uit het hart en dus onbevooroordeeld. 

 

Zelfexpressie

Bij het maken van keuzes is het ook van belang dat je jezelf bewust maakt van het onderscheid tussen zinvol en zingevend bezig zijn. Het eerste richt zich voornamelijk op het persoonlijk praktische nut en vaak in lijn met de cultuur van de groep waarin wij ons begeven. Het tweede richt zich volledig op de invulling van het morele aspect in ons leven, onze zelfexpressie, het verlengstuk van onze authenticiteit als uniek mens. Dat betekent dus ook dat we onszelf niet noodzakelijkerwijs moeten richten op waar we nu goed in zijn, of ooit en altijd in zijn geweest. Maar het betekent wel dat we op zoek moeten gaan naar zaken die ons energie geven, weg van zinvol op weg naar zingevend rendement.

 

Persoonlijke taboes

Een zeer bijzondere eigenschap van ons menszijn is het vermogen om te kunnen denken. Het stelt ons in staat bijna alles te creëren wat wij willen. Dat is positief, maar vormt tevens onze grootste handicap. Aangezien wij de neiging hebben om bij onzekerheid zaken negatief in te vullen, creëren wij beperkende gedachten bij onszelf welke tot apathie kunnen leiden of vormen van drogredenatie. Onze ervaringen vanuit het verleden spelen een belangrijke rol in hoe wij naar de toekomst kijken; onze persoonlijke programmatuur vormt de basis voor onze verdere besluitvorming. Om de kansen die de toekomst ons mogelijk brengt meer naar de hand te kunnen gaan zetten is het van belang om ons persoonlijke mechanisme hierin te leren doorgronden dat zich vaak in steeds dezelfde terugkerende patronen manifesteert. Noem het gemakshalve onze persoonlijke, vaak onbewuste taboes.

ticket_transparent-2.png

Authentieke drijfveren

Naast onze eigen programmatuur, speelt ook de omgeving een belangrijke rol. De intrinsieke en belangrijke menselijke drijfveer van bij de groep willen en kunnen horen is een rem op onze zelfexpressie en beperkt ons dus. Er heersen verschillende formele en informele taboes (vaak onbewust) in ons en om ons heen die invloed hebben op hoe wij reageren en acteren in het dagelijkse leven. Groei begint door het eerst in kaart brengen van de verschillende taboes die ons belemmeren om dingen te gaan doen die echt bij ons passen. Om los te komen van onze vaste patronen en beperkende gedachten zodat we meer vrijheid kunnen gaan ervaren waar wij als uniek mens voor willen gaan staan in ons leven. Weg van primaire drijfveren (overleven in en voor de groep) op weg naar de zelfexpressie waar wij vaak onbewust zo naar verlangen (authentieke drijfveren) maar niet durven te tonen. 

Wij hebben allemaal onze nare momenten van chagrijn, dat het leven zwaar valt, dat we ons ei niet kwijt kunnen en dat de omgeving zich tegen ons lijkt te keren. Dan hebben wij de neiging dit af te reageren op onze omgeving wat kan resulteren in spanningen om ons heen. Maar mensen belanden ook in een situatie dat dit structureel vorm heeft gekregen. Het lijkt paradoxaal, maar wanneer je meer tijd besteed aan het goed op de rails krijgen van je eigen leven, kun je er juist meer zijn voor anderen. Dan hoeven wij onszelf niet af te reageren op onze omgeving met ons persoonlijke ongenoegen. Dat kun je het beste doen door je eigen verlangens in de vorm van voor jou belangrijke (zingevende) waarden uit te werken vanuit tastbare en concrete zaken naar dagelijkse activiteiten volgens de ‘tien stappen’, waarin je tegelijkertijd ook je eigen valkuilen bij het vormgeven van jouw unieke zelfexpressie kunt benoemen. Dit stelt je in staat om op overzichtelijke wijze om zaken die er in jouw leven toe doen nu echt te gaan te creëren. 

Dat wij ons leven een andere wending willen geven is belangrijk voor ons, maar niet noodzakelijkerwijs voor de mensen om ons heen. Persoonlijke taboes en programmatuur bij anderen maken het voor ons niet makkelijker. Sterker nog, het kan veel emoties bij iemand anders losmaken, omdat de persoon zich volledig heeft geïdentificeerd met iets wat haaks staat op hoe jij dingen ziet of wil. Dat mensen zijn geworden wat ze doen of denken. Dat kan impact hebben op onze energiehuishouding richting onze persoonlijke groei, dus daar moeten we ons tegen wapenen.

Blijven volhouden en het opdoen van de broodnodige energie

Jezelf afvragen doe ik wat ik wil, waarom doe ik de dingen die ik doe en hoe kan ik de boel aanpakken zijn belangrijke stappen naar onze persoonlijke groei. Maar het in stand houden is net zo belangrijk.  Opvolging van hetgeen je voor ogen had en onderhoud blijven plegen maakt het verschil voor je lange termijn rendement.  Door het regelmatig de revue laten passeren van vier mogelijk vaste patronen, kun je in een vroeg stadium verval in kaart brengen en ben je in staat ruim op tijd te corrigeren en blijven ervaren wat er voor jou toe doet.

Wij verlangen vaak naar een andere, betere wereld. Dat begint toch echt bij onszelf en niet door naar anderen te kijken en te wijzen. Het stilstaan bij de kip en het ei verhaal maakt het alleen maar lastiger, wie of wat verantwoordelijk is voor hoe ik mijn leven ervaar en hoe anderen op mij reageren in mijn steven naar meer voldoening en zingeving in mijn leven. We moeten onze eigen koers gaan uitzetten, met het besef en de acceptatie dat wij allemaal in hetzelfde schuitje zitten met dezelfde (levens)vragen en valkuilen, maar daar wel anders mee omgaan. In plaats vanuit afzondering of isolement te gaan ‘levens-ondernemen’, durven om juist vanuit verbinding de ruimte te nemen en de ander als partner te zien tijdens deze zeer persoonlijke reis. Samen aan jezelf gaan werken, de ruimte aan elkaar gunnen om dat op ieders eigen manier te mogen doen. Dat zal zorgdragen voor de broodnodige energie die wijzelf nodig hebben om onze eigen reis in goede banen te kunnen blijven leiden. 

 

Als wij ons leven zelf niet oppakken, wie dan wel?

Of het leven wel of niet maakbaar zou zijn, deze discussie is niet relevant. Het leidt ons onnodig af van de essentie van hoe je je eigen leven zo constructief mogelijk kunt leiden. Wel relevant is het besef dat we wel degelijk maximaal invloed kunnen hebben hoe we omgaan met de realiteit die dagelijks op ons pad komt. Hoe wij onze persoonlijke ervaringen tegemoet treden maakt het verschil hoe wij ons leven ervaren en stelt ons daar vandaan in staat om de regie over ons leven in handen te nemen. 

De oer-gedachte ‘Ik wil er voor mijzelf toe doen’ durven toelaten is de belangrijkste drijfveer om je leven vorm te geven op een manier die bij maximaal jou past.  Dat je deze vastberadenheid, die er zorg voor gaat dragen dat jouw concreet vormgegeven authenticiteit in combinatie met jouw inzichten wat jou persoonlijke gebruiksaanwijzing en die van anderen, altijd in het vizier houdt. Een ieders leven bestaat uit het zoeken van onze eigen unieke puzzelstukjes en het is onze primaire verantwoordelijkheid in onze levende jaren op aarde deze goed te leren leggen. Het begint bij onszelf om goed voor onszelf te zorgen. Om er daardoor ook maximaal voor anderen te kunnen zijn en hen goed bij te kunnen te staan. En als wij het niet oppakken, ‘Wie dan wel?’.

In de media

 In de media 

iedereen blij - witte achtergrond_transp

Zaterdag 27-02-2021

"Ik durfde te kiezen
voor wie ik was
"

Donderdag 22-04-2021

Meer zien? 

Presentatie Geerhard Bolte

Presentatie Cees Buisman 

Dankwoord Edwin 

Van zondag 2 mei 24:00u
tot maandag 3 mei 02:00u
op NPO Radio 1

Prem Radhakishun

Vrijdag 23-04-2021 Podcast 
met Roy van den Anker van Heilbron 

Frank Watching 

Goede voornemens?

4 patronen die ze dwarsbomen

Lucas Judge 

Ook topsport in jouw organisatie

Annemiek Leclair - Gesprek van je leven 

Vrijdag 24-05-2024 Podcast 
met Jan-Joost Kroon,

van Capo tot CEO 

Referenties

   Recensies    

oie_transparent-3.png

Al jaren volg ik Edwin in zijn rol als trainer bij How Company van dichtbij. Het is een genoegen hier weer te kunnen constateren dat ook in dit boek zijn dynamiek, creativiteit, humor en kennis tot een insprirerend persoonlijk avontuur leiden. Ik wens u veel leesplezier.

Roland Kahn
Entrepreneur

De reis die wij allemaal maken. Een feest der herkenning. Soms filosofisch, maar vooral prikkelend en inspirerend. Zeer praktisch en direct toepasbaar in mijn persoonlijke en in mijn professionele leven. Durf te leven met lef en liefde voor jezelf!

Erica Bischoff
Senior leidinggevende multinational

In “Ik doe ertoe! Kies ervoor om te worden wie je bent” daagt auteur Edwin Vreedeveld de lezer uit om hun ware zelf te ontdekken en betekenis te vinden in het leven. Na duizenden professionals te hebben getraind, merkte Vreedeveld op dat velen op een kruispunt in hun leven komen en ontdekken dat ze niet in lijn zijn met hun ware zelf. Vaak worden mensen te veel beïnvloed door maatschappelijke (en ouderlijke) verwachtingen over wat ze 'zouden moeten' nastreven in het leven, en verwaarlozen ze hun ware roeping. Zodra ze hun authentieke roeping en waarden ontdekken en actief nastreven, wordt het leven niet alleen gemakkelijker voor het individu, maar ook voor iedereen om hen heen.

Ik doe ertoe! is geen boek dat passief wordt gelezen en op het nachtkastje wordt gelegd. Met verschillende vragen geformuleerd aan het einde van elk hoofdstuk, dwingt Vreedeveld de lezer om dieper naar binnen te kijken en bijvoorbeeld fysiek op te schrijven wat hen energie geeft en uitput. De vragen aan het einde van elk hoofdstuk vormen de helft van de magie van het boek, en er vindt een psychologische verschuiving plaats na het lezen van hun authentieke antwoorden. Na het voltooien van het boek en het beantwoorden van de vragen is er geen weg meer terug. De lezer wordt geconfronteerd met hun ware zelf en begrijpt dat zij, en alleen zij, verantwoordelijk zijn voor het ontdekken van hun ware zelf. Voor mij was het een groot ontwaken, en ik begrijp nu de uitroepteken in de titel. Ik doe er echt toe!

Benjamin Roberts
Auteur van Sex, Drugs en Rock 'n' Roll in de Gouden Eeuw van Nederland

'In hedendaagse digitale transformaties maakt menselijkheid het verschil. Samen met Edwin en How Company hebben we het Accelerate programma opgericht om harde IT- kennis te combineren met menselijkheid en persoonlijk leiderschap. Dit boek is verplichte stof voor alle deelnemers en coaches aan dat programma.' 

Bert Ertman
Chief Technology Officer

Hoe kan het dat Nederland meer stressgerelateerde ziekten dan ooit kent, en de dreiging van burnout meer dan ooit in het verschiet ligt voor een deel van de beroepsbevolking? Edwin Vreedeveld geeft antwoorden in zijn boek Ik doe ertoe.

Persoonlijk vond ik met name deze mechanismen en invloeden van de omgeving een feest van herkenning. Het beschrijft hoe het werkt in de wereld, en waarom het soms zo moeilijk lijkt je los te maken van hoe het hoort. Het persoonlijke verhaal (zonder borstklopperij) maakt dat het boek makkelijk wegleest, terwijl de ervaring van een ondernemer die met zijn organisatie duizenden mensen heeft getraind het boek structuur geven. Wat mij betreft is Ik doe ertoe een aanrader voor iedereen die zich afvraagt of er meer is in het leven.

 

Lees de hele recensie op managementboek.nl

Roy van den Anker
Operationeel directeur verzekeringsmakelaar Heilbron

Contact

    Contact    

How Company logo.png
Edwin_transparent.png

Edwin Vreedeveld

Volg Edwin op LinkedIn

e-mail Edwin

idrt@howcompany.nl

LI.png

How Company B.V.
Noordeinde 54-c

1121 AE  Landsmeer

www.howcompany.nl

info@howcompany.nl
020-5062090

bottom of page